22 december 2021

Vrijwilligers "Bedankt!"

 

Vrijwilligers…

Ze zijn onmisbaar in de samenleving. En er zijn er veel, heel veel. En juist die vrijwilligers, die zo stilletjes hun weg gaan, die niet zo in beeld zijn. Juist die vrijwilligers wil de SGP hartelijk bedanken voor hun inzet de achterliggende tijd.

De vrijwilliger;
-       die boodschappen deed voor de oude of zieke buren,
-       die voor vervoer zorgde naar het ziekenhuis in Vlissingen en naar het EMC,
-       die kinderen opving die het moeilijk hadden,
-       die hulp bood in dat gebroken gezin,
-       die ging wandelen met die oude dame,
-       die hielp met het onderhoud van de tuin,
-       die hielp in de huishouding,
-       die taalmaatje wilde zijn,
-       die een eenzame meneer bezocht,
-       die de maaltijd verzorgde in de buurt,
-       die de zorgaanvragen coördineerde in de wijken en de dorpen,
-       die hielp bij wat kleine klusjes toen het niet meer ging, enz. enz..

Ja al die mensen die een helpende hand uitstaken om hun medemensen te helpen; ALLEMAAL HARTELIJK BEDANKT!

De SGP vindt het heel positief en is blij dat deze hulp in onze gemeente vrijwillig geboden wordt.

En we hopen en wensen dat dit ook in de toekomst mag blijven doorgaan.

De SGP wenst u Gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2022!

Paul Moens
SGP-Middelburg

Foto's: Beeldbank Middelburg, Aart van Belzen