26 april 2022

Koninklijke onderscheiding Marc Overbeeke

Ons raadslid Marc Overbeeke nam afscheid van de gemeenteraad op maandag 28 maart 2022. Deze plechtigheid vond plaats in de burgerzaal van het stadhuis te Middelburg.

Overbeeke is als fractieassistent van de SGP-fractie te Middelburg gestart in maart 2006. April 2010 is hij raadslid geworden van de gemeenteraad van Middelburg. Hij was lid van de gemeenteraad van 2010 tot en met 2022, 12 jaar zonder onderbreking.

Zijn specialiteit zat met name in de ruimtelijke vraagstukken en dan met name in bestemmingsplannen en dergelijke. In het dagelijks leven is hij beleidsambtenaar (afdeling vergunning verlening) bij de gemeente Vlissingen. In de gemeenteraad was hij ook 8 jaar commissievoorzitter van de commissie Algemeen Bestuur. Tevens was hij voorzitter van de werkgroep Omgevingswet en zat in de werkgroep Auditteam. Hij werd, zeker door de SGP-fractie, gewaardeerd om zijn punctualiteit en het volgen van de juiste procedures.

In zijn afscheidswoord bedankte hij alle raadsleden, het college van burgemeester en wethouders,  de ambtenaren met wie hij veel contact had, zijn vrouw en gezin, en in het bijzonder God die hem al die jaren de kracht en lust gaf dit werk te mogen doen. 

Bij zijn afscheid ontving hij als blijk van waardering een koninklijke onderscheiding.