22 november 2019

Ontwikkelingen zwembad Arnemuiden

Beste inwoners van Arnemuiden,

 

Op de agenda van de laatst gehouden raadsvergadering stond een motie over het Julianabad. Wat er vooraf aan u meegedeeld is weten wij niet, maar de dag voor de vergadering was u met velen aanwezig bij de overhandiging van de vele handtekeningen aan de burgemeester met het doel het zwembad voor Arnemuiden te behouden. Ook waren een aantal van u met de kinderen aanwezig tijdens de raadsvergadering van 14 november.

 

We begrijpen dat jullie teleurstelling groot was bij het zien van de stemming; op 3 na stemden alle raadsleden tegen deze motie. De SGP stemde ook tegen. Waarom stemde de SGP tegen?

 

Omdat de SGP tegen het behoud van het zwembad is?

Nee, de SGP is voor het behoud van het zwembad in Arnemuiden!

Wat was de reden dan?

U weet dat wij als gemeente heel goed moeten oppassen waar wij onze euro’s aan uitgeven. Wij komen veel geld te kort op onze begroting. Die begroting was woensdag de 13e vastgesteld met een groot tekort. Het tekort is aangevuld met geld uit de reserves van de gemeente.

 

Tja, dan kunt u zeggen, dan moeten jullie dat anders verdelen. Helemaal gelijk, wat de SGP betreft mag er zo € 150.000,- extra, elk jaar, naar het zwembad in Arnemuiden i.p.v. naar bijv. diverse evenementen of cultuur uitingen. Maar de meerderheid van de gemeenteraad denkt daar anders over.

 

Op dit moment zijn de volgende euro’s beschikbaar:

-          Elk jaar € 45.000,-

-          € 60.000,- eenmalige subsidie,

 

Daarnaast heeft de wethouder het volgende toegezegd in de raadsvergadering:

-         dat de gemeente alle kleine en grote reparaties zal betalen als het zwembad weer in gebruik genomen is, tevens heeft de gemeente een vrijwilligersverzekering voor ongevallen en schade/verlies persoonlijke eigendommen, rechtsbijstand, verkeersaansprakelijkheid, aansprakelijkheid van de vrijwilligers en aansprakelijkheid van de organisatie (onder voorwaarden).

Deze bovenstaande toezeggingen staan dus zwart op wit en kunnen allemaal ingezet worden voor het zwembad in Arnemuiden. De SGP vraagt zich dan ook af, waarom is bovenstaande nog niet voldoende om te starten?

Naast de bovenstaande toezegging heeft de wethouder aangegeven dat hij in gesprek is met een ondernemer uit Arnemuiden en dat de onderhandelingen tot nu toe positief zijn.

 

Juist, om die onderhandelingen of besprekingen niet te verstoren vond de SGP het heel onverstandig  om op dit moment zo’n actie op touw te zetten in Arnemuiden. Dat was de reden dat de SGP tegen deze motie heeft gestemd.

De SGP waardeert het burgerinitiatief! Wij vinden het positief dat er zo veel inwoners van Arnemuiden het zwembad een warm hart toedragen. Vanaf deze plaats wil de SGP de initiatiefnemers dan ook hartelijk bedanken voor de tot nu toe gedane inspanningen.

 

Daarnaast wil de SGP ook nog bedanken voor de super lekkere muffins, ze smaakten heerlijk! Excuses dat we jullie hiervoor niet bedankt hebben in de vergadering.

 

Wij wachten, met jullie, met grote belangstelling op  de uitkomst van de besprekingen en hopen dat er spoedig duidelijkheid komt.

 

Een hartelijke groet,

 

 

P. (Paul) Moens, fractievoorzitter